Medalla Esportiva i Publicitària gravat químic amb cinta.

En estoc

-Medalla gravat químic amb cinta.